محل وصله آرماتورها در فونداسیون ، تیر و ستون ها

عکس‌های اسماعیل ملکی
اسماعیل ملکی

امتیازها: 5

محل وصله آرماتورها در فونداسیون ، تیر و ستون ها

محل دقیق وصله یا هم پوشانی میلگردها در قسمت های مختلف سازه ( فونداسیون ، ستون و تیر ) کجاست؟
بازدید: 79