مقالات تحلیلی

مقاله تحلیلی: شکست حرارتی در سازه – قسمت دوم

در این مقاله به بحث درباره "شکست حرارتی در سازه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: شکست حرارتی در سازه – قسمت اول

در این مقاله به بحث درباره "شکست حرارتی در سازه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: طراحی دیافراگم‌ های بتن مسلح در برابر باد

در این مقاله به بحث درباره "طراحی دیافراگم‌های بتن مسلح در برابر باد" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: فولاد سرد نورد شده و کاهش هزینه ‌های بیمه

در این مقاله به بحث درباره "فولاد سرد نورد شده و کاهش هزینه ‌های بیمه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: لزوم تحول تکنولوژیکی در پروژه‌های بزرگ - پارت دوم

در این مقاله به بحث درباره "لزوم تحول تکنولوژیکی در پروژه‌های بزرگ " می پردازیم.

مقاله تحلیلی: لزوم تحول تکنولوژیکی در پروژه‌های بزرگ - پارت اول

در این مقاله به بحث درباره "لزوم تحول تکنولوژیکی در پروژه‌های بزرگ " می پردازیم.

مقاله تحلیلی: طراحی عضو در نرم افزارهای آنالیز المان محدود

در این مقاله به بحث درباره "طراحی عضو در نرم افزارهای آنالیز المان محدود" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد فیبر کربن بازیافتی در بهبود روسازی نفوذپذیر

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد فیبر کربن بازیافتی در بهبود روسازی نفوذپذیر" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: چالش‌ های آزمایش ‌های مقاومت بتن

در این مقاله به بحث درباره "چالش‌ های آزمایش ‌های مقاومت بتن" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ محدودیت‌ های روش بلوغ بتن

در این مقاله به بحث درباره "محدودیت‌ های روش بلوغ بتن" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ مزایای دال ها و ستون های کامپوزیتی

در این مقاله به بحث درباره "مزایای دال ها و ستون های کامپوزیتی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: نکاتی برای غلبه بر چالش های رایج مدیریت از راه دور تیم ساخت و ساز

در این مقاله به بحث درباره "نکاتی برای غلبه بر چالش­های رایج مدیریت از راه دور تیم ساخت و ساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ۵ دلیل شکست برنامه مدیریت پروژه

در این مقاله به بحث درباره "۵ دلیل شکست برنامه مدیریت پروژه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ۳ اشتباه در برآورد هزینه‌ های ساخت ‌و ساز

در این مقاله به بحث درباره "۳ اشتباه در برآورد هزینه‌ های ساخت ‌و ساز" می پردازیم.

SM Toolbox (جعبه ابزار لینک دو نرم افزار SAP2000 و MATLAB)

شرکت CSi‌ برای کنترل محصولاتش، توسط زبان های برنامه نویسی، از ابزاری به نام OAPI استفاده می کند. در این داکیومنت، تمامی دستورات کنترل SAP2000، توسط زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک بیان شده اند.

مقاله تحلیلی: افزایش پایداری پل‌ ها با بهینه ‌سازی بتن

در این مقاله به بحث درباره "افزایش پایداری پل‌ ها با بهینه ‌سازی بتن" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ارتباط کاهش ریسک و کنترل فروریزش نامتناسب

در این مقاله به بحث درباره "ارتباط کاهش ریسک و کنترل فروریزش نامتناسب" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: میراگر چیست؟ میراگرها چگونه باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان می شوند؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "میراگر چیست؟ و میراگرها چگونه باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان می شوند؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ انواع تأخیر در زمان‌ بندی پروژه ‌های ساخت‌ و ساز

در این مقاله به بحث درباره " انواع تأخیر در زمان‌ بندی پروژه ‌های ساخت‌ و ساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌ های ساخت ‌و ساز- پارت دوم

در این مقاله به بحث درباره "برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌های ساخت‌وساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌های ساخت‌وساز- پارت اول

در این مقاله به بحث درباره "برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌های ساخت‌وساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله

در ایم مقاله به بحث درباره "تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بتن دوستدار محیط‌زیست و کاهش انتشار کربن دی‌اکسید

در این مقاله به بحث درباره "بتن دوستدار محیط‌زیست و کاهش انتشار کربن دی‌اکسید" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: چگونه هزینه ‌های ساخت را کاهش دهیم؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "چگونه هزینه ‌های ساخت را کاهش دهیم؟" می پردازیم.

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

6 آبان 1399
مجتمع رسانه ای راه و ساختمان
8 آبان 1399
مجتمع رسانه ای راه و ساختمان
18 آبان 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
20 آبان 1399
انجمن مکانیک سنگ ایران
12 آذر 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
30 دى 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
10 بهمن 1399
انجمن بتن ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808